Déhora Academy personeelsplanning

Déhora Academy biedt opleidingen personeelsplanning aan voor planners, management, HR- en OR-medewerkers. Voor planners is het heel lastig om hun tijd slim in te delen. Er komen namelijk veel verzoeken tussendoor. Hier zijn ook goede communicatieve vaardigheden voor nodig. Al deze onderwerpen komen aan bod in de opleidingen en daarnaast zijn er ook toegespitste trainingen.

Timemanagement voor Planners
In deze training leer je als planner om effectiever om te gaan met je werktijd. Hoe houd je focus op je kerntaken em hoe ga je om met de waan van de dag? Je leert je grenzen goed af te bakenen en te bewaken en overzicht houden over je workload. Deze interactieve training wordt in twee dagdelen gegeven en er wordt veel geoefend. De vele timemanagementtips zijn direct toepasbaar in je eigen praktijk.

Effectief communiceren voor planners
In deze training leer je effectiever communiceren met medewerkers, collega’s en met je leidinggevende. Je leert verschillende communicatiestijlen hanteren. Hoe ga je om met weerstand in gesprekken? En hoe geef je op een goede manier aan wat je wilt en wat wel/niet kan? Kom op voor je eigen planningsbelangen, de teambelangen en het belang van de medewerkers in het rooster! De training bestaat uit twee dagdelen en is informatief en interactief. Er wordt geoefend met voorbeelden uit jouw eigen praktijk.

Opleiding Personeelsplanner en Vakopleiding Personeelsplanner (uitgebreid)
De uitgebreide vakopleiding Personeelsplanner bestaat uit vier pijlers: 
- theoretische inzichten over roostervormgeving en personele planning
- planningscondities waaronder wet- en regelgeving (ATW) en roosterergonomie
- praktische inzichten en het oplossen van planproblemen
- communicatieve vaardigheden in de omgang met leidinggevenden en medewerkers. 

Startdata Opleiding Personeelsplanner: 3 maart, 26 mei, 3 september en 5 november 2020
Startdata Vakopleiding Personeelsplanner (uitgebreid): 12 maart en 27 oktober 2020