Timemanagement

In deze training komen alle thema’s aan bod om balans te vinden in de persoonlijke organisatie van werk en tijd: realistisch plannen, prioriteiten stellen, deadlines halen, omgaan met verstoringen, werkplekorganisatie, omgaan met e-mail en Social Media, werkritme, herstel en ontspanning, assertiviteit.

Oefenen

Er wordt veel geoefend en tussen de twee trainingsdagen in worden opdrachten uitgevoerd in de eigen werksituatie. Tips zijn leuk en handig, maar het gaat erom dat je ze leert toe te passen. Dit ontwikkelingsproces wordt uitvoerig getraind en je krijgt handvatten mee om de tips daadwerkelijk toe te passen in je eigen praktijk.

Na afloop
… heb je grip op je werklast en geef je zelf sturing aan de indeling van je werktijd. Je kan een eigen reële planning maken. Je hebt geleerd om prioriteiten aan te brengen en goed om te gaan met verstoringen van je oorspronkelijke planning. Je werkt met aandacht en plezier. Aan het eind van de werkdag houd je energie over.

Duur: 2 dagdelen + praktijkcase
Informatie over de training Timemanagement Info@balanceyourwork.nl
Locatie: op een externe locatie of in company