Visie en Missie

Visie

Timemanagement houdt voor mij in dat je leert omgaan met de werktijd die je hebt. Je kunt geen invloed uitoefenen op de kloktijd, maar je kunt tijd wel benutten en beleven. Als het je lukt om ongestoord te werken op de momenten dat je het productiefst bent, in tijdvakken die niet te lang en niet te kort zijn, ga je op een goede manier om met je werktijd. 

Bij timemanagement manage je dus geen tijd maar manage je jezelf. Hiervoor heb je vaardigheden nodig met betrekking tot plannen, prioriteiten stellen, goed communiceren en ruimte creëren voor herstel en ontspanning. Het is mijn taak als trainer en coach om mensen te leren zich deze vaardigheden eigen te maken en ervoor te zorgen dat ze worden toegepast in de eigen praktijk.

To choose time is to save time - Francis Bacon

Missie

Mensen helpen om effectiever te werken zodat ze zich kunnen toeleggen op hun kerntaken en daardoor productiever met meer voldoening werken. 

Ik ben er van overtuigd dat iedereen krachten bezit om veranderingen in zijn of haar werkhouding door te voeren. Mijn missie is om deze kracht in mensen naar boven te halen en ze te trainen en te coachen om zich deze veranderingen eigen te maken.

Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden - Confucius