Team coaching

Coachen van teams
Met zorg, aandacht en vaardigheid coach ik teams bij problemen waar zij, en hun leidinggevende niet uitkomen. Gezamenlijk ontrafelen we de problemen en doe ik een beroep op het probleemoplossend vermogen van het team. Hiervoor heb ik tools en heel leuke werkvormen. Sinds mei 2019 ben ik in het bezit van het certificaat Coachen van teams van ICM. 

Rol van de coach
Wil je een team versterken, is de ondersteunende rol van de coach belangrijk. Een begeleide rol waarbij het proces bewaakt wordt en de groepsdynamiek in de gaten wordt gehouden. Ik stimuleer, daag uit, confronteer waar nodig, reik handvatten aan, vraag door, structureer, geef sturing en inspireer. Het team en de leidinggevende hebben de actieve rol.

Een sterker team
Uiteindelijk is het team sterk genoeg om problemen in de toekomst gezamenlijk te tackelen. Het team is in staat elkaar te bevragen, samen naar oplossingen te zoeken, hulp te vragen, individuele talenten in te zetten, effectief te communiceren, initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen en besluiten te nemen.

Wilt u dat uw team slagvaardiger wordt?
Neem contact met me op, en we maken een afspraak.