Blog

Kwalitijd

Door: barbara 28 oktober 2019

Hoe meet je productiviteit in de dienstverlenende sector? Productie wordt vaak gemeten in aantallen, gewicht, volume etc. Bij dienstverlening draait het om de balans in kwaliteit en tijd. Ik noem dat kwalitijd. Het is fijn als de kapper mijn haar goed knipt, maar als zij daar meer dan 5 uur mee bezig is, ben ik niet tevreden: te veel tijd. Als ik vandaag door een opdrachtgever wordt gebeld om morgen een training te geven, en ik zeg ‘ja’, dan kan ik in zo’n kort tijdsbestek de training niet kan laten aansluiten bij wat er in de organisatie speelt: te lage kwaliteit.

Begrensde tijd
De factor tijd bepaalt dus mede de productiviteit in een dienstverlenende organisatie. Om daar grip op te krijgen wordt in sommige organisaties met tijdnormen gewerkt. In de zorgsector: normtijden; in het Openbaar Vervoer: rijtijden. Maar veel activiteiten en taken zijn niet te vangen in een tijdnorm. Dan wordt vaak de tijd begrensd in de vorm van deadlines. Verondersteld wordt dat je dan in zo kort mogelijk tijd de taak afrondt. Maar dat hangt af van de bedrijfscultuur (in sommige organisaties worden deadlines vaker overschreden, dan gehaald) en de gevolgen. In bijvoorbeeld de zorgsector en het onderwijs voeren deadlines de werkdruk op, wat z’n weerslag heeft op de productiviteit.

Taakgericht
Soms is het mogelijk om tijd helemaal los te laten. De leidinggevende stuurt dan taakgericht aan en zegt bijvoorbeeld tegen een medewerker: “Deze taken moeten voor het eind van de week af. Hoe lang je er over doet maakt me niet uit.” Fijn als je die vrijheid krijgt, maar je hebt er ook een extra eigen verantwoordelijkheid erbij. Door de stress die dan kan ontstaan, komt de productiviteit ook in gevaar.

Let op kwalitijd!
Als er geen duidelijkheid is over de tijd die een medewerker mag besteden aan bepaalde taken, kan de productiviteit dalen. Medewerkers kunnen ofwel taken gaan afraffelen, of ze nemen alle tijd voor de taak. Let op kwalitijd! Medewerkers, vraag hoeveel tijd je voor een taak hebt. En Leidinggevenden, stuur op tijd op tijd!

tags: timemanagement, productiviteit, tijd, kwaliteit, normtijd, deadlines, werkdruk, stress