Blog

Tijdbudget

Door: barbara 25 november 2014

Ook bij het maken van een begroting voor je huishouden of voor de afdeling op je werk bepaalt het budget de mogelijkheden. “We hebben dit bedrag te besteden. Wat gaan we ermee doen?”. En soms gebeurt het andersom: “We willen graag dat-en-dat doen. Hebben we genoeg budget?”. Hoe dan ook het budget leidend.

Tijd is schaars
Het andere schaarse goed in onze Westerse maatschappij is tijd. Bestaat er ook zoiets als een tijdbudget? Volgens de Van Dale niet. Maar volgens mij wel! Als je je werk goed wilt doen, is het verstandig om van te voren een hoeveelheid tijd ervoor uit te trekken. Als je een tijdbudget hebt vastgesteld, weet je of de taken die je je hebt voorgenomen binnen je budget passen. 

Wat kan je doen als de te verwachten tijdsbesteding voor een taak niet binnen je tijdbudget past?
- De taak in stukjes opdelen en voor een langere periode plannen
- De taak in z’n geheel uitstellen
- De taak niet doen en teruggeven
- De taak delegeren (binnen het tijdbudget van een ander past het misschien wel)
- De taak afraffelen (mindere kwaliteit)
- Je tijdbudget vergroten door over te werken

Inschatting tijd
Ook bij het tijdbudget kan je andersom redeneren. Voor de meeste taken geldt: de hoeveelheid tijd die je voor een taak uittrekt is ook precies de hoeveelheid tijd die je ervoor nodig hebt. Als je vooraf denkt dat een bepaald verslag binnen een uur gemaakt kan worden, dan blijkt vaak ook dat je die klus binnen een uur klaart. Het helpt dus om van te voren een goede inschatting maken van de tijdsduur van de taak. 

Eierwekker
Bovendien kan je een timer instellen, zodat je ook op tijd stopt. Als je geen stoptijd instelt, ga je maar door tot je in cirkeltjes redeneert of totdat je concentratie een dusdanig laag peil bereikt heeft, dat er niets zinnigs meer uitkomt. De eierwekker voorkomt dat je in deze laatste improductieve fase belandt.

 

tags: tijd, effectiever werken