Blog

Begrijpend luisteren

Door: barbara 25 maart 2014

Met een diepe zucht komt onze zoon uit school. “Vandaag hadden we een toets begrijpend lezen en dat vind ik zo moeilijk. Waarom krijgen we wel begrijpend lezen en niet begrijpend luisteren?”. Goede vraag, vind ik.

Begrijpend lezen is op school een belangrijk onderdeel. Gedurende de hele lagere-schoolcarrière wordt een kind hierin getraind en getoetst. Dat betekent volgens Cito dat leerlingen in staat zijn om een tekst te analyseren zodat ze weten voor wie, met welk doel en wat er precies geschreven is. Pfff, dat is zeker niet eenvoudig, zelfs niet voor volwassenen.

Communiceren en luisteren worden vaak als vanzelfsprekend gezien, maar eigenlijk zijn het vaardigheden die je kan leren en oefenen. Hoe weet je met welk doel iemand iets zegt en wat die persoon precies bedoelt?

Tips om begrijpend te luisteren
- Laat je niet leiden door je (eerste) oordeel. Vraag of jouw beeld klopt.
- Vul niet voor de ander in wat hij/zij wil zeggen. Vraag wat hij/zij precies bedoelt.
- Vat samen wat je gehoord heb. Vraag of jouw samenvatting correct is.
- Stap af en toe van de inhoud af en schakel over op relatieniveau. Vraag bijvoorbeeld hoe iemand zich voelt.

De Cito-toets ‘begrijpend luisteren’ bestaat niet. Maar niet getreurd, want gelukkig zijn er heel goede docenten die de kinderen dit bijbrengen. En daar kan geen toets tegenop!

 

tags: communiceren, communicatie