Blog

5 tips om een e-mail kort te houden

Door: barbara 25 februari 2014

 

Hoe houd je een e-mail kort en bondig?
1. Beperk je tot één onderwerp, of maximaal 3 en nummer ze allemaal
2. Maak gebruik van onderstreepte of vetgedrukte woorden
3. Stel je vraag in een aparte alinea (één vraag!)
4. Lees je mail naderhand door, controleer en durf te schrappen!
5. Als je merkt dat je veel zinnen nodig hebt om duidelijk te maken wat je bedoelt, schrijf dan geen mail en ga naar iemand toe of bel hem/haar op.

Als je deze tips toepast, weet de ontvanger duidelijk waar het over gaat en wat er van hem/haar verwacht wordt. Je zal zien dat het antwoord op jouw mail duidelijker is en puntsgewijs wordt opgesomd.

Als je weinig tijd hebt ben je geneigd om alles in één keer op te schrijven en snel op ‘verzenden’ te klikken. Weer een taakje afgevinkt! Als echter blijkt dat je mail niet duidelijk is of als je maar op één van de zeven vragen een antwoord krijgt, ben je verder van huis. Je moet weer opnieuw een email schrijven en in nog meer woorden uitleggen wat je bedoelt. Dát kost pas veel tijd!

 

tags: e-mail, effectiever werken